General Manager LNG

Nyopprettet lederstilling til CapeOmegas LNG- satsing

Vi søker etter en General Manager som har solid, relevant erfaring og som ønsker å bygge opp vårt nye satsningsområde innen LNG. Du vil ha totalansvar for dette forretningsområdet og må ha driv og kraft til å nå våre ambisiøse mål. Dette er en unik mulighet til å utvikle og sette standarden for den posisjonen i LNG-sjøtransport som CapeOmega ønsker å ta. CapeOmega er et av de mest interessante selskapene innenfor norsk energisektor og er støttet av en eier som gir svært gode investerings- og vekstmuligheter.

Som General Manager blir du en del av ledergruppen i CapeOmega og rapporterer til CEO. Du vil ha et overordnet ansvar for å nå våre mål innenfor satsningsområdet.

Følgende ansvarsoppgaver ligger til stillingen:

Utvikle LNG som forretningsområde i tråd med selskapets strategi, i tett samråd med konsernledelse og styret
Bygge en solid virksomhet innenfor LNG-transport
Overordnet ansvar for alle interne prosesser og aktiviteter
Overvåking av lønnsomheten og sikre god kommunikasjon med alle deler av CapeOmega
Budsjettarbeid, forretningsplaner og strategiarbeid
Lede utviklingen av forretningssegmentet og skape vekst slik at dette blir en lønnsom del av CapeOmegas virksomhet
Prosjektledelse og oppfølging av bygging av LNG-skipene
Iverksette prosesser som skaper synergier og bedre interaksjon mellom ulike avdelinger

Erfaring og kvalifikasjoner:

Relevant utdanning på masternivå gjerne innen marin teknikk, industriell økonomi, teknologiledelse, jus og/eller økonomi
Minst ti års relevant erfaring, gjerne innen shipping eller andre relevante næringer
Ledererfaring fra tilsvarende virksomhet og/eller rolle
Erfaring fra å etablere og drive et nytt forretningsområde
Solid track-record fra prosjektledelse innen forretningsutvikling med relativt komplekse interessentbilder
Kommersiell og finansiell erfaring fra kontraktsforhandlinger og forvaltning av kontrakter
Erfaring med å identifisere forretnings- og utviklingsmuligheter
CapeOmega ønsker en forretningsorientert, drivende og beslutningsdyktig leder som er nytenkende og som trives med et høyt tempo. Du er en god relasjonsbygger som skaper entusiasme, troverdighet og god samhandling med både ansatte og eksterne samarbeidspartnere. Din evne til å arbeide selvstendig, strukturert og langsiktig vil være viktige suksesskriterier.

Vi ser fram til å høre fra deg

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte Mercuri Urval,
ved Gro Reinertsen tlf. 975 59 058 eller Ane S. Grøndahl tlf. 975 59 057.

Søknadsfristen er 19.januar 2021.